ODI VDV staat voor Onafhankelijke Deskundige Inspecteurs en adviseurs voor Vloeistof Dichte Voorzieningen.

Overheid

De Wet bodembescherming (Wbb) stelt regels om de bodem te beschermen. In de Wet bodembescherming (Wbb) is daarvoor de zorgplicht neergelegd. Deze verplicht bij bodem- en grondwaterverontreiniging tot het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd.

Lees verder >

Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven in Nederland gebruikt en verbruikt veel verschillende stoffen. Dat zijn stoffen die bijvoorbeeld worden verwerkt in bedrijfsprocessen maar ook stoffen die worden geleverd aan bedrijven en particulieren.

Lees verder >

Deelnemers

Deelnemers in Stichting ODI/VDV voldoen niet alleen aan alle wettelijke verplichtingen, maar helpen elkaar ook nog eens bij het vergroten van de kwaliteit en de uniformiteit. Zo zijn er regelmatig technische overleggen waar inspectiebedrijven met elkaar discussiëren over technische vraagstukken.

Lees verder >

DE STICHTING

WAAROM BODEMBESCHERMING

INSPECTIE

INSPECTIEBUREAUS

DOCUMENTEN

FAQ