Stichting ODI/VDV levert een bijdrage aan innovatie door deelname aan verschillende projectgroepen met als doel om nieuwe inspectietechnieken te ontwikkelen, wetgevings-, inspectie- en technische documenten blijvend te verbeteren en af te stemmen op toekomstige ontwikkelingen.